Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Skogsbruk i den norra barrskogsregionen

Den norra barrskogsregionen är världens största skogsområde som sträcker sig runt nästan hela jordklotets norra del och utgör ca 80% av världens skogsbestånd. Det skiljer sig åt en del mellan skogarna gällande temperatur och nederbörd, beroende på om det ligger vid kusten eller i inlandet. Däremot präglas hela området av lågt ljusinsläpp som gör att det blir en långsam tillväxt. 

Regionen är glesbefolkad och jordbruk är svårt att bedriva. Människorna har därför förutom jakt och fiske främst bedrivit skogsbruk. Idag sker ca 20% av världens skogsavverkning i tajgan och det används i stor utsträckning inom möbelindustrier och som byggmaterial.

Men sker denna skogsavverkning på hållbar nivå sett till ekosystem och klimatförändringarna?

Skogsbruk i den norra barrskogsregionen är kapitel tre av fyra från filmen Polarzon.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 13 – Bekämpa klimatförändringarna samt 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

  Globala målen - bekämpa klimatförändringarna   Globala målen 15 - ekosystem

Denna film berör de globala målen 13 och 15

13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*
* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

 

Globala målen