Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm geografi

Inuiter – Tradition och utveckling

Ordet inuit betyder ursprungsbefolkning och används som begrepp för de urinvånare som bor i de arktiska områdena i Alaska, Kanada och Grönland. I Kanada finns ett område som kallas Nunavut där inuiter lever med särskilda rättigheter och har till viss del självstyre. 

Inuiternas historia från nomadfolk till bofasta och moderna är intressant och nästa fråga är: Hur kommer framtiden se ut för denna kultur och natur? För de har ju tidigare levt hållbart tillsammans med polarzonens känsliga ekosystem till att idag globaliserats och blivit en del av världshandeln.

Inuiter - Tradition och utveckling är kapitel två av fyra från filmen Polarzon.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 11 – Hållbara städer och samhällen och 12 – Hållbar konsumtion och produktion 

Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion   

Denna film berör de globala målen 11 och 12

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

 

Globala målen