Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia, Värdegrund

Hur gör man för att rädda ett folk?

En film av Maja Hagerman och Claes Gabrielsson.
Det här är berättelsen om svenska rasbiologers framfart i Lappland och Rasbiologiska institutets kopplingar till Nazityskland - en mörk del av den svenska historien vars arv lever kvar än idag.

Herman Lundborg var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut i Uppsala 1922 - 1935. Syftet var att ta reda på var i landet det svenska folket var rasmässigt renast. Paradoxalt nog blev Herman under en av sina forskningsresor i Lappmarken kär i Maria Isaksson, som med institutets definitioner var av ”främmande ras” – en finska med samiskt utseende.

Filmen berättar om den svenska rasbiologins historia och dess kopplingar till Nazityskland. I filmen medverkar personer som i dag söker efter den svenska rasbiologins historia och några som själva minns den.

”Jag vill berätta den här historien för mina barn. Jag vill inte att de ska ha bara de här skärvorna som jag har. Jag vill att de ska få hela bilden. Vissa känslor och hur man agerar i vissa situationer – att man kan känna skam att vara same och att det inte alltid är eller har varit så fint – kan man föra över till generationer. Och jag vill inte att mina barn ska bära någonting alls av den skammen.”

– Anna Sunna.