Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Internationella händelser – Klimatförändringar och haven

Havets nivå stiger runt hela jorden på grund av smältande is som smälter och lämnar land. År 2100 kan havet ha stigit två meter. Det innebär stor påverkan för lågt liggande länder som Nederländerna, vars strategi sedan länge har varit att bygga vallar och skydd mot havet. Men det är inte möjligt för andra som Bangladesh eller till exempel Kiribatiöarna, där invånarna i stället blir klimatflyktingar.

Vilka drabbas och vad kan göras i dag för att mildra konsekvenserna?

Globala målen - bekämpa klimatförändringarna

Detta avsnitt berör det globala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Globala målen