Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Internationella händelser – Presidentens makt

Makten över USA:s militär delas mellan den lagstiftande- och verkställande makten sedan 1787. Presidenten är överbefälhavare men behöver kongressens medgivande för militär våldsutövning. Men undantag har medgetts under 1900-talet, och senare strax efter terrorattentatet 11 september 2001. Sedan dess kan presidenten själv besluta om militära insatser mot grupper eller länder som ansetts inblandade i dådet 2001. 

Hur stor bör presidentens makt vara över världens i särklass största militär? Och vem har de rätta befogenheterna att definiera begreppet terrorism?

Trailer

Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera aktörers perspektiv.
Serien är producerad av den icke vinstdrivande amerikanska organisationen Foreign Policy Association (FPA).

Globala målen - fredliga samhällen

Detta avsnitt berör det globala målet 16.5: Bekämpa korruption och mutor
Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Globala målen