Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Internationella händelser – Made in China

Kina har i decennier varit den främsta industrinationen när det gäller tillverkning av enkla, billiga, varor. Men i maj 2015 lanserade Kina ett industripolitiskt program kallat "Made in China 2025". Kinas fokus riktades därmed om mot innovation och högteknologiska produkter. Samtidigt är målet att importberoendet minskas.och att Kina ska vara den dominerande industrinationen på den globala marknaden 2049. I väst finns en oro och kritik mot statliga subventioner, krav på tekniköverföring från utländska bolag till kinesiska, samt industrispionage.

Hur ska omvärlden förhålla sig till Kinas ambitiösa satsning  – samarbete och utbyte, eller sanktioner och höga handelshinder? Läs mer här

Trailer

Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera aktörers perspektiv.
Serien är producerad av den icke vinstdrivande amerikanska organisationen Foreign Policy Association (FPA).

Globala målen - hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Detta avsnitt berör det globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Globala målen