Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Internationella händelser – Populism i Europa

Under 1900-talet har det som vi i dag kallar för Europeiska unionen, EU, gått från att framför allt vara ett ekonomiskt samarbete till en politisk union. Detta har inneburit stabilitet och växande ekonomier, men har på senare år fått hård kritik när arbetslöshet och försämrad ekonomi drabbat många av Europas invånare. Till det kom ett ökat immigranttryck mot Europa 2015. Storbritanniens utträde ur unionen i och med Brexit markerar en ökad nationalism bland Europas länder, då populistiska partier på både höger- och vänsterkanten vinner terräng.

Hur ska Europa tackla utmaningarna och bibehålla stabilitet och samarbete?

Trailer

Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera aktörers perspektiv.
Serien är producerad av den icke vinstdrivande amerikanska organisationen Foreign Policy Association (FPA).

Globala målen - fredliga och inkluderande samhällen 

Detta avsnitt berör det globala målet 16.A: Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet
Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Globala målen