Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hi, Sh

Förstå sammanhanget – Deklarationen om mänskliga rättigheter

Den 10 december 1948 antar FN:s generalförsamling deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Där anges bland annat att ”Alla människor är födda fria och lika i rättigheter…” oavsett hudfärg, kön eller något annat. Ingen ska förslavas eller torteras. Alla har rätt till hälsovård, utbildning, opartisk domstolsprövning, yttrande- och tryckfrihet.
Syftet var att garantera säkerhet och fred i världen och återupprätta respekt för människoliv efter andra världskriget. 48 av 56 länder röstade ja till deklarationen som kom att bli en gemensam riktlinje med stort symbolvärde för alla folk och nationer.

  • Vilka länder avstod från att rösta?

Vad kan historiska källor lära oss om människors och gruppers strävan att påverka sina levnadsvillkor? Serien "Förstå sammanhanget" underlättar förståelsen av orsaker och konsekvenser till komplexa skeenden. Alla delar har en egen handledning.