Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Barnkonventionen – Queens rätt till bostad och mat

“Kära drottning Maxima”. Så börjar Queens brev till drott­ningen i Nederländerna. Den 10-åriga flickan Queen och hennes nigerianska mamma är så fattiga att de är på väg att bli hemlösa. De är extremt fattiga för att vara i Nederländerna och kanske måste de snart bo på gatan. Ofta har de inget att äta.

Queen är en ”illegal invandrare” i landet och Drottning Maxima är född i Argentina. Precis som Queen är drottningen född i ett annat land. Var ska hon fira jul och nyår? Programmet handlar om varje barns rätt till en levnads­standard som bidrar till deras fysiska och mentala hälsa, vilket innefattar rätten till bostad och mat.

Trailer

• Barnkonventionens artikel nummer 27: Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Det är vad denna serie handlar om. Oavsett bakgrund har varje barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.