Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Forskning pågår – Den nya skogen

En av Sveriges största exportvaror och vår största naturtillgång är skog. Att odla barrskog tar tid, runt 65-70 år från plantering till skövling. Svenska forskare försöker skapa träd som växer snabbare och även förstå under vilka förutsättningar de växer bäst. Dels genom gensekvensiering och genmanipulation men också genom att hitta optimal näringsmängd.

Forskarna arbetar med klimatförändringarna i bakhuvudet. Kan vi skapa tåligare barrskog? Vad kan vi skapa för produkter av trä? KTH-forskare visar hur de lyckats göra genomskinligt trä för att skapa ljusare byggmaterial.

Kan vi skapa ett miljövänligt, förädlat skogsbruk?

Denna film berör det globala målet 12 : Hållbar konsumtion och produktion

Globala målen - ikon för mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Globala målen