Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Skogsbränder – ett allt större hot?

Skogsbränder kan orsaka stora skador, inte bara på skogen. För bostäder kan också brinna ned och människor kan dö av brand och rök. I Australien och i Kalifornien i USA brinner det ofta i skogen på grund av torka. Människan är den vanligaste orsaken till skogsbränder, som i Amazonas regnskog där regnskog eldas bort för att få odlingsyta.

Men även Sverige drabbas av skogsbränder, fimpar lämnas, folk grillar, tåg eller skogsmaskiner kan avge gnistor. Fast blixtnedslag kan också orsaka skogsbrand. Går det att förebygga skogsbränder och hur släcks de? 

Vilka arter kan försvinna efter en skogsbrand och vilka växter och djur börjar istället trivas?

Rekommenderas för mellanstadiet och högstadiet.

Globala målen - bekämpa klimatförändringarna

Detta avsnitt berör det globala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Globala målen