Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Energibärare – Hur torv och kol bildas

Avsnitt 2 av 5 ur filmen "Energibärare - Fossila råmaterial"

Bildandet av kol kallas för inkolning. Det hela börjar med att döda växt- och djurdelar bildar ett lager av organiskt material på havets botten. Med tiden täcks de över av lera och sand, och utsätts för ett allt högre tryck. Först bildas ett skikt med torv. I takt med att skiktet försluts av fler lager med lera sjunker syrehalten. Samtidigt ökas trycket, och temperaturen stiger. Skiktet förtätas, och omvandlas till brunkol, och sedan stenkol. Slutligen bildas den allra mest täta formen av kol, antracit. 

Merparten av världens energibehov täcks av fossila bränslen. Det är bränslen som är baserade på organiska kolföreningar, och som finns begravda djupt ner i marken. De är mycket rika på energi, men förbränningen av dem har en baksida – den frigör så mycket koldioxid att världen sakta värms upp.