Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia

En enkel till Amerikat

Årtiondena kring förra sekelskiftet emigrerade över 1,2 miljoner svenskar till Amerika. Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning lämnade landet. Oftast unga, friska människor i sina bästa år. Orsakerna var flera. Som fattigdom, flykt från militärtjänstgöring eller religiös förföljelse.

Hilma Jonsson, 19 år, var en av de som 1903 lämnade det lilla samhället Kungsör och begav sig till Seattle på Amerikas västkust. Resan tog flera veckor. Filmen följer en del av resan via Göteborg, Ellis Island i New York, Chicago, Rockford och Minnesota.

Den intressanta filmen, som tidigare har visats på Emigranternas hus i Göteborg, finns även i engelsk version med engelskt tal och text för ämnet engelska.

Vad hände med alla de svenskar som emigrerade? Finns något av det svenska kvar?