Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

Estland

Estland är det minsta av de tre baltiska staterna och ligger bara 15 mil från Sverige. ”Den gamla goda svensktiden” kallas de år då landet var svenskt. Under den här tiden blev livet lite lättare för de estniska bönderna. Vi får i filmen vara med under en vanlig skoldag. Även följa industrin som håller på att förändras genom att vi besöker företaget As Sumar som är ett estniskt företag under snabb utveckling. Kulturellt så får vi veta att Astrid Lindgrens tecknare Ilon Wikland är född i den forna estlandssvenska huvudstaden Hapsalo. Sångerna har alltid haft en viktig sammanhållande funktion i det estniska samhället så vart femte år hålls riktigt stora sångfestivaler.