Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm samhällskunskap

NATO – förklarat

NATO, Nordatlantiska fördragsorganisationen, bildades 1949, av USA, Kanada och tio västeuropeiska demokratiska länder. Bakgrunden var att Sovjetunionen hade tvingat flera europeiska länder in i sitt totalitära, odemokratiska system. 1991 upplöstes Sovjetunionen och blev återigen Ryssland. Det gav hopp om en fredligare värld, utan hot om kärnvapenkrig. Men efter mitten av 1990-talet växte hoten från Ryssland sedan Putin kommit till makten. Allt fler länder i Europa anslöt sig till NATO. 

Under 2022 har ett högst försämrat säkerhetsläge i Europa gjort att Sverige och Finland ansökt om medlemskap i NATO efter att Ryssland anfallit Ukraina med ökade militära spänningarna i världen som följd.  

  • Vilka rättigheter och skyldigheter innebär det för ett land att vara medlem i NATO?