Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Miljö

Väderencyklopedin 1 – Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal för att minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen anses vara huvudorsaken till den globala uppvärmningen.