Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Miljö

Väderencyklopedin 1 – Havens försurning

Forskare har nyligen upptäckt att de flera miljarder ton koldioxid vi har släppt ut de senaste årtiondena har påverkat surheten i havsmiljön. Havens pH-värde, som anger graden av surhet, ökar stadigt. Det kan få allvarliga konsekvenser för de marina ekosystemen.