Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm geografi

Nature Inc - Unik potatis erövrar världen

Det moderna jordbruket har reducerats till ett fåtal sorter som passar snabba skördar. Men det är ett sårbart system. Går något fel stiger matpriserna snabbt. Rätt sorts gröda kan spara vatten och kräver mindre jord. Några av världens folkrikaste länder, Kina och Indien, är idag potatissupermakter. Men för att klara framtidens matutmaningar behöver forskare undersöka det förgångna. I det här programmet skildras potatisen framgångssaga, från Anderna, via Asien och Afrika.

FN - Förenta Nationerna är en aktör bakom serien Nature Inc.
Programmen är en av UNEP:s (UNEP, United Nations Environment Programme) samproduktioner. Här visas alternativa lösningar på globala framtidsproblem för att
informera och inspirera kommande generationer.

Exempel utifrån skolans uppdrag, centrala innehåll och kursplaner  i LGR 11 och GY11:
• ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för attskapa en hållbar utveckling.”