Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Matematik, Bild

Geometri 2 – Det gyllene snittet

Världen omkring oss består av geometriska figurer. Men varför ser formerna ut som de gör och vad menas med begreppet "gyllene snittet"? På de mest oväntade ställen i naturen, i konsten, i byggnader, i människokroppen går det att hitta det gyllene snittets proportioner. Filmen förklarar bland annat vad phi och det gyllene snittet är, vad fraktaler är och vad topologi innebär.

"Naturens stora bok är skriven med matematiska symboler", Galileo Galilei för ca 400 år sedan.

Filmen  är indelad i avsnitt för att underlätta undervisningen:

00:00 Inledning 
01:52 Det  gyllene snittet inom konst och design 
05:07 Det gyllene snittet i naturen
08:02 Fraktaler - och dess användning "kaosets geometri"
13:33 Topologi
18:17 Sammanfattning