Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Matematik, Bild

Geometri 1 – Geometri i vardagslivet

All matematik har sitt ursprung i att lösa praktiska problem, inte minst geometrin. Geometri används för att förbättra vår vardag, från markberäkningar till uträkningar av motorvägarnas kurvor. Filmen beskriver vad geometri är, vilka de vanligaste formerna är, geometrin i konsten, men också om praktiska tillämpningar som t.ex. för GPS.

Filmen sätter dessutom vetenskapen matematik i en historisk kontext. Matematik, och geometri, har sitt ursprung i människans behov av att kvantifiera föremål och mäta former. Det har i sin tur gjort det möjliggjort utvecklingen av andra vetenskapliga fält, som gett oss möjligheten att se världen på helt andra sätt. Matematiken är ett av de främsta verktyg människan någonsin har uppfunnit för att beskriva världen


Filmen är indelad i avsnitt för att underlätta undervisningen:
00:00 Inledning - behovet att lösa praktiska problem
02:38 Vanliga geometriska former
05:33 Koner och andra kurvor (Kepler, Newton)
11:05 Geometri i konsten (islamisk konst, Alhambra)12:31 
12:31 Praktiska tillämpningar av geometri (topografi, akitektur, gps)
15:40 Sammanfattning