Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

matematik

Geometri 1 - Geometri i vardagslivet

All matematik har sitt ursprung i att lösa praktiska problem inte minst geometrin. Geometri används för att förbättra vår vardag, från markberäkningar till uträkningar av motorvägarnas kurvor. Filmen berättar vad geometri är, vilka de vanligaste formerna är, om geometrin i konsten, men också om praktiska tillämpningar som t.ex. för GPS. Filmen har en meny och är indelad i avsnitt för att underlätta undervisningen.
  • Produktionsland: Spanien
  • Ålder: 13
  • Speltid: 22 min
  • Artikelnummer: 70431
  • Finns även att beställa som DVD