Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm biologi

Fakta om: Skogen

Skogens beståndsdelar samverkar i det lilla på mikronivå och det stora på makronivå. Filmen tar upp vattnets och kolets kretslopp och vidare in i historiskt perspektiv med istid och de norra skogarnas begynnelse. Mänskligheten och jorden är en liten del i stora rymden men har så fina små samspel i naturen tillsammans med det livgivande vattnet. Och det lyfts fram på ett lugnt och pedagogiskt vis.

00:00         Intro
01:07         Vatten en kemisk förening
02:12         Vattnets och kolets kretslopp
03:23         Solen och klimatet påverkar skogen
04:36         Nordens skogar, så kom de till
06:08         Skogen påverkar klimatet och livet
07:26         Skogen skapar livsrum
08:35         Näringsflödet
09:38         Mångfald och hotbilder
10:44         Skogens framtid