Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Engelska

Animal Farm

Programmet Animal Farm utforskar den klassiska bokens (Djurfarmen) sammanhang, bakgrund, karaktärer, teman stilgrepp som allegori med mera som författaren George Orwell använt sig av. Filmen är uppdelad i stycken med rubriker som gör att man kan välja ingång för hur man kan arbeta med boken. Konceptet att ställa tydliga frågor som presentatören besvarar gör att filmen blir lätt att förstå och följa i dess resonemang.

Tips är att samarbeta med samhällskunskapen när det arbetar med politiska ideologier såsom kommunism och socialism.

Tidkoder i filmen:
00:00  Animal Farm: Context and Background
07:00  Who’s who in Animal Farm?
15:11  Language and Power
21:11  Orwell’s writing style