Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi/samhällskunskap

Afghanistan – enorma problem

Filmen är en uppdatering från en tidigare film Afghanistan - 30 år av krig. Filmen fick nytt material 2018 och blev då uppdelad i två kortare filmer med varsin inriktning. Se även "Afghanistan – kultur och historia".

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och mer än 30 år av krig har inte bidragit till att bygga upp landet. Filmen belyser och förklarar vad som behövs för att bli ett välmående land och vad Afghanistan har för motgångar för att kunna bli det nu. Resurser finns för att bygga upp landet igen. Unga hoppfulla människor som studerar samt naturresurser skulle kunna ge landet stora egna inkomster så att de kan slippa leva på bidrag från andra länder.

Flera ekonomiska områden tas upp steg för steg och belyser vilka hinder som finns för att kunna skapa en fungerande samhällsstruktur där analfabetism, sjukdomar, och otrygghet kan utrotas.