Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi/samhällskunskap

Afghanistan – kultur och historia

Filmen är en uppdatering från en av våra tidigare filmer, Afghanistan - 30 år av krig. Filmen har fått pinfärskt material från 2018 samt blivit uppdelad i två kortare filmer med varsin inriktning. Se även "Afghanistan – enorma problem".

Afghanistans läge mellan stora utvecklade historiska kulturer har gjort att landet har rika influenser och kulturskatter från långt tillbaka i tiden. Många religiösa influenser har påverkat som grekisk mytologi, kristendom, buddism och sist islam. Bondesamhällen växte redan för 6000 år sedan då man började odla spannmål i de bördiga dalarna i bergsmassiven de ligger i.

Under 1900-talet händer mycket med landets samhälle. Från det att landet blir självständigt efter första världskriget slut till idag har många olika länder och religiösa grupper velat göra anspråk och styra Afghanistan. Landet har i olika omgångar och av olika anledningar varit i krig sedan kalla kriget 1979.