Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet samhällskunskap

Riksdagen - högsta organ

I riksdagen sitter ledamöter från hela landet och de är valda av det svenska folket. Här fattas besluten som påverkar hela samhället och det är därför riksdagen har en mycket viktig roll i den svenska demokratin. När man voterar är alla samlade för omröstning i kammaren. Det görs när partierna inte är överens i en fråga. LÄROPLAN LGR 11 Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll för årskus 4-6. Beslutsfattande och politiska idéer - Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevraåd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier. - Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.