Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Sveriges samhälle och kultur - En översikt

Kunskapsklippet handlar om Sveriges demografi och de olika kulturerna i Sverige bl a musik, litteratur och film. Dessutom berättar vi om dialekter och om livet i tätort och på landsbygden. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3: Att leva i närområdet - Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6: - Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna. - Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden. - Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6: - Språkbruk i Sverige och i Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska.
  • Produktionsland: Sverige
  • Bolag: HamarkFilm
  • Produktionsår: 2015
  • Språk: Svenska
  • Speltid: 4 min
  • Artikelnummer: NK-10189