Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Idrott Och Hälsa

Natur - allemansrätten

I Sverige kan vi röra oss fritt i skog och natur tack vare allemansrätten. Den är en viktig symbol för Sverige och det är viktigt att ta ansvar och lämna naturen i det skick man fann den. Men hur gick det till när allemansrätten växte fram och vad är en nationalpark och ett naturreservat. Klippet ger svaren!

LÄROPLAN LGR 11 Centralt innehåll i årskurs 1-3 Hälsa och livsstil - Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. Friluftsliv och utevistelse - Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. - Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. - Allemansrättens grunder.

  • Produktionsland: Sverige
  • Bolag: MNM
  • Produktionsår: 2011
  • Ämnen: Idrott och hälsa
  • Målgrupper: Grundskola F-3
  • Språk: Svenska
  • Speltid: 2 min
  • Artikelnummer: NK-047