Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Biologi, Geografi

Vår skog – Barrskogen

Här får vi veta mer om barrskogen! Vi lär oss om vad som utmärker den här skogstypen. Filmen berättar om när barrskogen kom till Norden och hur skogen har förändrats sedan dess. Filmen tar också upp vilka olika djur- och växtarter som trivs i barrskogen och att det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Dessutom ger barrskogen oss många olika produkter. Filmen ger oss några exempel på vilka. Barrskogen är viktig för oss i Sverige och Norden. Den ger oss både glädje och avkoppling. Det gäller för oss att vara rädd om vår barrskog så den mår bra.

  • Var växer barrskogen i Sverige, Norden och i övriga världen?
  • Hur länge har det funnits barrskog här?
  • Varför är barrskogen så viktig för oss idag?
  • Hur är barrskogen hotad?
  • Vad kan vi göra för att barrskogen ska må bra?