Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet religionskunskap

Judendom - heliga rum

Den här filmen handlar om judendomens heliga rum, synagogan. Alla människor har behov av att samlas på olika mötesplatser. Även i våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom religionen kallar vi dessa rum för heliga rum. Inom judendom kallas denna heliga byggnad för synagoga. En synagoga kan variera mycket till utseende. Vi gör besök i några av dem.

I filmen berättar olika företrädare för judendomen, rabbiner och judiska ungdomar, om synagogan och vad det heliga rummet betyder för dem. Dessutom resonerar religionsvetare kring de olika frågeställningarna.

• Hur tar sig judendomens centrala tankegångar sig uttryck i synagogan?
• Hur används synagogan?
• Vilka olika utseenden kan synagogan ha?
• Hur använder män och kvinnor det heliga rummet? 

Om filmserien INblick i världsreligionerna:
Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. En unik filmserie med filmer om de fem världsreligionerna ur ett svenskt perspektiv.

  • Produktionsland: Sverige
  • Bolag: HamarkFilm
  • Produktionsår: 2018
  • Ämnen: Religionskunskap
  • Målgrupper: Grundskola 7-9 Grundskola 4-6
  • Språk: Engelska, Svenska
  • Textade språk: Svenska
  • Speltid: 10 min
  • Artikelnummer: HAM1711