Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Klimatanpassning i tyska städer
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Klimatanpassning...

Städer spelar en central roll när det gäller att anpassa sig till och bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringar. Det tyska forskningsinstitutet Adelphi har undersökt hur Tysklands största städer har arbetat med klimatanpassning. Här berättar projektledaren Christian Kind om vad forskningsprojektet, kallat Monares, har kommit fram till. Inspelat på Stockholmsmässan den 8 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Gröna upphandlingar
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Gröna upphandlin...

Myndigheter i Lettland ska numera ta hänsyn till klimateffekter vid offentliga upphandlingar, i syfte att motverka klimatförändringar och uppnå målen som slagits fast i handlingsplanen Baltic 2030. Ugis Zanders, senior expert vid Lettlands departement för miljöskydd och regional utveckling, berättar om sitt arbete med att ta fram nationella riktlinjer för gröna offentliga upphandlingar. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör:...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Hållbara pensioner och gröna investeringar
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Hållbara pension...

Pensionsbolagen kan spela en viktig roll när det gäller att gå i bräschen och motivera andra aktörer på finansmarknaden att planera långsiktigt och göra hållbara, klimatsäkra investeringar. Det anser Magnus Billing, vd på Alecta och medlem i EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser. Han talar här om expertgruppens rekommendationer för att få till stånd fler gröna investeringar. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör:...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Finansiering av en klimatvänlig ekonomi
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Finansiering av ...

EU:s medlemsstater behöver övergå till en ekonomi som inte drivs av fossila bränslen för att motverka klimatförändringar. Alexander Schenk, Sverigechef på Europeiska investeringsbanken (EIB), berättar om de investeringsbehov som finns inom den gröna industrin och om hur EIB arbetar för att mobilisera finansiering av klimatsäkra projekt. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Ledarskap för att rädda Östersjön
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Ledarskap för at...

Östersjön är ett hav som påverkas stort av klimatförändringar. Men vilket slags ledarskap behövs för att vända utvecklingen i regionen och främja ett hållbart hav? Vad kan göras på nationell respektive regional nivå? Dessa frågor diskuteras av en panel bestående av representanter för nationella- och lokala miljöprojekt liksom forskningen. Medverkande: Marcin Gradzki, Joanna Kiernika-Allavena, Viliina Evokari och Kevin Anderson. Inspelat på...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Klimatanpassning i Polens städer
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Klimatanpassning...

För att kunna stå emot klimatförändringarnas konsekvenser måste världens städer klimatanpassas. Marcin Gradzki, specialist på utveckling och samarbete vid Polens miljödepartement, och Joanna Kiernika-Allavena, chef för klimat- och naturskyddsstyrelsen i kommunen Wroclaw, berättar om hur 44 städer i Polen har arbetat för att bland annat förbättra styrningen av städernas infrastruktur och vattenhantering. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : iWater och det klimatsmarta kvarteret
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : iWater och det k...

Dagvatten kan innebära stora problem i stadsmiljöer. Det för med sig föroreningar som kan leda till miljöpåverkan och kan dessutom orsaka översvämningar. För att motverka de negativa effekterna arbetar projektet iWater med att skapa grön infrastruktur i nybyggda kvarter i Helsingfors. Viliina Evokari, projektkoordinator på iWater, berättar om projektet och vad andra städer kan lära av iWater. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018....

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Stabilitet eller kaos: vägval för klimatet
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Stabilitet eller...

Hur ska vi klara klimatmålen i Parisavtalet när vi på 28 år inte har lyckats minska utsläppen av koldioxid överhuvudtaget? Enligt Kevin Anderson, professor i klimatledarskap vid Uppsala universitet och University of Manchester, beror misslyckandet på att världens ledare har valt att tro på romantiska illusioner. Han berättar om vad som verkligen måste göras för att minska utsläppen och säkra planeten för kommande generationer. Inspelat på...

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Att integrera klimatmål - vad funkar?
Miljö

UR Samtiden - Baltic Sea Future : Att integrera kl...

Det mest effektiva sättet att uppnå klimatmålen anses allmänt vara att integrera klimatanpassningsstrategier i verksamheter och policys som redan finns på plats i samhället. Gregor Vulturius, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI), diskuterar för- och nackdelar med tillvägagångssättet och presenterar forskning kring hur klimatanpassningsstrategier har implementerats inom olika branscher i Europa. Inspelat på Stockholmsmässan den 8...