Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Svenska

Wikipedia – hur fungerar det?

Wikipedia är världens största uppslagsverk på nätet med 20 miljarder besök per månad över hela världen. I Sverige görs fem miljoner besök dagligen. Alla kan använda Wikipedia gratis och sajten är reklamfri och oberoende. Dessutom kan alla gå in och skriva, rätta eller ändra i artiklar. Men hur går det till och vilka håller reda på att felaktigheter rättas? Och hur bedömer en användare källorna bakom en artikel? I filmen besöker vi svenska Wikipedia, en tidningsredaktion samt Medieakademin och lär oss mer!

Statens medieråds definition på MIK:
MIK, medie- och informationskunnighet, är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Granskning av Skolinspektionen okt 2018:
Granskningen visar att undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnena svenska och samhällskunskap behöver utvecklas så att den i större omfattning behandlar och är anpassad efter digitala medier.

Globala målen - fredliga samhällen

Detta avsnitt berör det globala målet 16.10: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna
Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.


Globala målen