Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Idrott Och Hälsa

Tobakens barn

Tobaksindustrin är smutsig. Men hur smutsig? Hör barn från Indonesien, i samma ålder som de våra som går på mellanstadiet, berätta om sina liv på tobaksplantagerna. Hur de sliter efter skolan på plantagerna och hur de mår av de förgiftningar och andra skador de ser hos sig själva och på sina familjer. På vilket sätt påverkar dessa livsöden samhället och finns det några skyldiga i tobaksindustrin? Med journalistiska drag får vi höra hur Indonesien tacklas med frågor som barnarbete och pengar till skolor genom tobaksbolag.

Hur smutsig är tobaksindustrin?

Filmen är uppdelad i tre områden att arbeta med:
1. Produktion och barnarbete
2. Skador hos familj och samhälle
3. Tobaksbolagens lobbying