Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia

Tage Erlander – makten och sanningen

Den socialdemokratiska statsministern Tage Erlander var statsminister i 23 år, från 1946 till 1969, och genomförde under sin tid som regeringschef en rad viktiga reformer som gjorde Sverige berömt i världen och fortfarande präglar vårt land i dag. Via Erlanders dagbok ges en inblick i statsministerns privata tankar från hans långa regeringstid som statsminister under efterkrigstiden och kalla kriget. Det är resor till USA, möten med de båda supermakternas ledare samt spionskandalen kring översten Stig Wennerström, varvat med glimtar från ett stilla familjeliv som skymtar förbi mellan de offentliga uppdragen.

Viktig film som lyfter den unika svenska modellen, vars skatter och bidrag har byggts upp för att skapa trygghet åt alla.