Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Teknik

Så funkar hydrauliken

Hydraulik är ett ord som kommer från grekiskans hydor, ”vatten” och aulo’s, ”rör”. Idag används det som samlingsbegrepp för komponenter som ingår i ett hydraulsystem.

Hydraulik har väldigt många användningsområden inom ingenjörskonsten. Den moderna hydrauliken har revolutionerat industrin och sättet att arbeta, men också hur maskiner och fordon fungerar. Tack vare modern hydraulik kom möjligheten att överföra, lagra och styra energi på ett mycket enklare och effektivare sätt än tidigare.

I den här filmen lär du dig mer om hur hydrauliken fungerar och dess olika användningsområden. Med hjälp av pedagogisk grafik kan du själv upptäcka hur tekniken bakom fungerar.

Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen.

  1. Tryck (starttid 00:00)
  2. Tryck i kolvar (starttid 07:16)
  3. Hydraulpress (starttid 12:24)
  4. Hydraulikens användningsområden (starttid 20:03)