Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Fysik

Elektriska kretsar – en grundkurs

Filmen skildrar vad elektriska kretsar är. I korta avsnitt förklaras viktiga begrepp och komponenter med hjälp av grafik och exempel. Du får bl.a. veta vad som utgör en elektrisk krets, hur ett batteri fungerar, förhållandet mellan strömstyrka, spänning och resistans, vad som kännetecknar olika kopplingar, hur man beräknar och mäter spänning, strömstyrka och resistans, samt hur man kontrollerar spänningsnivåer och motstånd.

Filmen är indelad i ca 10 avsnitt som kan användas separat i undervisningen:

  1. En enkel krets
  2. Potentialskillnad och elektrisk ström
  3. Resistans och Ohms lag
  4. Öppen krets, sluten krets ochkortslutning
  5. Seriekopplingar- exempel
  6. Spänningsdelare
  7. Parallellkopplingar- exempel
  8. Beräkningar- att använda Ohms lag och effektlagen- att använda Kirchhoffs lagar
  9. Mätningar- att använda en multimeter- att mäta likspänning- att mäta likström- att mäta resistans
  10. Motstånd- fasta motstånd- variabla motstånd