Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Källkritik

Rykten och fakta – Migrationsflöden

Är migrationsflödet från Afrika till Europa det dominerande i världen? Perspektivet är utifrån migration inom och utom kontinenterna och i hela världen.

Rykten och fakta är en fantastisk miniserie av klipp som utmanar elever till källkritik.  Ämnena är vitt spridda men det gemensamma är att de fångat upp ett rykte och som motvikt tar de fram statistik eller annan fakta i frågan. Men, är det ändå hela sanningen? Finns det fler parametrar att beakta? Finns det bara en sanning? Med dagens snabba fakta kan det vara lätt att bara ta till sig av rubriker utan att stanna upp och tänka – vad är det som sägs?

Denna film berör det globala målet 4: God utbildning för alla.

Globala målen - ikon för mål 4: God utbildning för alla

Globala målen