Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Lukt och smak – Luktsinnet

Del 2 av 5
En doftmolekyl fastnar på flimmerhåren hos den typ av luktcell som har precis rätt sorts luktreceptorer. När en passande doftmolekyl fastnar utlöses en elektrisk impuls i luktsinnescellen. Sinnesceller som de här kallas också för primära sinnesceller, eftersom de sköter allting – de både varseblir själva retningen och leder den vidare till luktloben via sina långa axoner. De många luktnervtrådarna leder sedan de sorterade luktintrycken från glomeruli via luktbanan till hjärnans luktcentrum.