Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Lukt och smak – Bearbetning av lukt och smak

Del 5 av 5
Samarbetet mellan de två sinnena kan också beskrivas så här: Smaksinnet ger hjärnan en grov uppskattning av födans kvalitet av typen "god, näringsrik och nyttig", eller "dålig och rentav farlig". Födans beståndsdelar gör också en tur uppåt, genom näshålan. Luktsinnet bidrar på så sätt till att förfina smakupplevelsen.