Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Leva tillsammans i naturen

Djur, växter, insekter – ja allt levande i naturen – är ofta beroende av varandra för att överleva. Leva tillsammans i naturen är uppdelad i tre avsnitt som tar upp detta

  1. Energi i miljön tar bl.a. upp hur fotosyntesen fungerar och hur insekter och djur samlar sin energi.
  2. Näringskedjor tar bl.a. upp hur näringskedjan i en damm kan se ut från vattenväxter till fiskar och fåglar.
  3. Symbios tar upp hur växter och djur ibland tvingas leva i symbios med varandra, alltså hjälpa varandra för att överleva.