Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geologi

Landformer

Jordens yta har formats under flera miljarder år. Det vi i dag ser på vår planet är bara en ögonblicksbild av naturkrafternas ändlösa spel, de krafter som gör så att ytan ständigt förändras. Vind och vatten formar kuster, berg och dalar. Dessa landformer har skapats i en lång process, som i denna film får en systematisk genomgång. Lär mer om exogena processer, det som påverkar jordytan utifrån, i denna film.

Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen.

  1. Vittring, erosion och sedimentation (12:20 min)
  2. Glaciärer och bergslandskap (9:50 min)
  3. Dalformer, floder och deltan (11:10 min)
  4. Kusttyper (9:30 min)
  5. Öknar och sanddyner (9:40 min)