Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Jordbävning – orsaker, påverkan och lärdomar

Med fötterna stadigt på marken är det lätt att känna sig säker. Jorden har ett antal lager som ger oss fast mark. Men jordskorpan under oss rör sig och ibland leder rörelserna till jordbävningar. Vad är en jordbävning och var och hur uppstår den?

Lär mer om jordens uppbyggnad samt om hur ett samhälle kan förbereda sig inför en jordbävning i denna film. På Nya Zeeland drabbades staden Christchurch av jordbävningar två år i följd, 2010 och 2011. Det har gjort att staden nu lärt sig att samarbeta kring erfarenheten och blivit ledande när det gäller att förbereda, reagera och övervinna jordbävningar.

Filmen är indelad i olika kapitel:

  1. Vad orsakar en jordbävning? - 00:00
  2. Var inträffar jordbävningar? - 06:02
  3. Jordbävningars påverkan på infrastrukturen - 10:31
  4. Påverkan på det sociala livet - 17:17
  5. Lärdomar inför framtiden - 22:18