Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Kemi

Energin i kemiska reaktioner

Kemiska förändringar pågår ständigt omkring oss och inne i våra kroppar. När en kemisk förändring inträffar bildas nya ämnen och energi omvandlas. Filmen förklarar energiprincipen och ger exempel på hur energi kan omvandlas. Den förklarar begreppsom entalpi, kalorimetri, rörelseenergi, kilojoule, aktiveringsenergi, lägesenergi, reaktionsmekanism och bindningsentalpi.

Du får lära dig skillnaden mellan en endoterm och exoterm reaktion, samt de tre typerna av elementarreaktioner (monomolekylära,bimolekylära och trimolekylära). Dessutom ges exempel på olika beräkningsformlersom kan användas.

Filmen är indelad i fem avsnitt som kan användas separat i undervisningen:

  1. Kemiska reaktioner och energi
  2. Aktiveringsenergi och produktbildning
  3. Reaktionsentalpi
  4. Termokemiska ekvationer och Hess lag
  5. Specifik värmekapacitet och kalorimetri