Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Djurens värld 23 – igelkotten

Igelkotten är ett marklevande djur som tillhör familjen igelkottar, och den finns på många platser i Europa. För att skydda sig mot rovdjur är igelkotten täckt med taggar, upp mot normalt 6000 stycken. Igelkotten är ett uråldrigt djur, med cirka 50 miljoner år på nacken. Arterna inom familjen igelkottar tillhör antagligen några av de äldsta däggdjuren. Att den har ett så fördelaktigt utseende för överlevnad förklaras enkelt genom att den under sin tid på jorden inte genomgått några större förändringar. "Igel" är ett gammalt nordiskt ord för spetsig. "Kotte" betyder något runt och knottrigt. På isländska säger man "Broddgaltur", vilket betyder tagg-gris. Igelkotten lever av insekter, maskar och mångfotingar. Under en period var arten hårt drabbad av miljögifter och trafik, men den verkar numera ha återhämtat sig.

Igelkotten är från 2020, av SLU Artdatabanken, rödlistad som hotad art i Sverige.