Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Djurens värld 10 – snoken

Snok kallas ofta för vattensnok eller vanlig snok och är en vanlig art över stora delar av Europa. Liksom övriga grod- och kräldjur är snoken fridlyst i Sverige. Den är, tillsammans med huggormen, den vanligaste ormen i Skandinavien. Dessutom är snoken Sveriges största orm.