Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Den bästa skolan – 2

Den andra delen av Bästa skolan ger exempel på både skräddarsydda innehåll och skolmiljöer. När elever kan relatera till undervisningen föds engagemang och känslor som är avgörande vid inlärning. Tonåringar behöver hitta och uttrycka sin identitet i en gemenskap. Vad händer i samhället nu, var är din plats i det?

Vad går att påverka? Elever i socialt stigmatiserade områden kan behöva stärkas och förstå poängen med studier. Elever i högpresterande miljöer kan behöva stöd med stress och psykisk hälsa. För både barn och vuxna har inlärning visat sig vara som mest gynnsam när fokus ligger på lärprocessen, i stället för slutprodukten. När lärprocessen är målet blir det enklare att njuta av chansen att ständigt utvecklas och lära mer. Att misslyckas är då inget skrämmande eftersom det bara är ett steg mot lärande.

"Få eleverna att fokusera på lärprocessen, inte slutprodukten."