Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Mytologi

Apollon – ljuset och mörkret

Apollon var ljusets gud, beskyddare av de sköna konsterna, prästerna och profeterna. Som barn var han fantastisk och han visade tidigt en anmärkningsvärd styrka. Apollon hade ett bestämt mål, han skulle bli den som avslöjar människornas öde för dem och för den uppgiften behövde han bygga ett nytt tempel. På templets fundament ristade han in orden ”Känn dig själv”, ett motto som han själv levde efter. Men alla har sina mörka sidor, så även gudar. Apollon hade förmågan att trollbinda människorna samtidigt som han gjorde deras liv omöjligt. Den kringströvande poeten hade även en våldsam sida i det fördolda. Solguden Apollon, renhetens och skönhetens gud lider av samma paradox som de dödliga gör. Kan en människa vara allt igenom ond eller god? De grekiska myterna har skapats för att bearbeta och förstå livets stora frågor.