Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

De hotade naturfolken

Vid kanten av den värld som vi känner till, långt borta från civilisationen, lever de sista inhemska samhällena som jägare, herdar, jordbrukare eller fiskare. Innan de här sista naturfolken viker sig helt för den starka globaliseringen, reste filmaren Markus Mauthe till dem - i syfte att föreviga deras kulturer. Men den västerländska civilisationen är ostoppbar, nomaderna bofäster sig, indianfolk tittar på TV djupt i Amazonas skogar och andra har börjat försvara sig mot förstörelsen av deras livsmiljö.

Resan börjar i södra Sudan och leder vidare genom Etiopien till malaysiska havsnomader och brasilianska indianer i Mato Grosso. Och på vägen ser vi förgiftade vattendrag, utfiskning och skövling av Amazonas.

Tidkoder i filmen:
00:00   Östafrika – om att leva i inbördeskrig och i miljöförstöring.
22:05   Indonesien – om hur det är att leva statslös.
34:15   Brasilien – Kopplar till den rådande politiken i Brasilien med ökad skövling.

Alla tre avsnitten kan kopplas till några globala mål från Agenda 2030 främst:

1. Ingen fattigdom
4. God utbildning för alla 
6. Rent vatten och sanitet för alla
10. Minskad ojämlikhet
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Man kan lyfta filmens visade problem och lösningar för att arbeta mot ovanstående mål. Till exempel kan punkt 4 om utbildning jämföras mellan de tre delar i världen som filmen möter, dels sinsemellan, dels mot Sverige. Eller punkt 15 och tillgången till resurser utifrån de rubbade ekosystem naturfolken ska överleva i.

Globala målen