Vänligen logga in för att se på film
Religionskunskap

Gudar och badkar - arabiska : Fredag - Friggs dag

Hur har veckodagarna egentligen fått sina namn? Många av svaren finns i de fornnordiska gudasagorna. Om det är fredag är det Friggs dag. Hon var maka till Oden och mor till Balder. Hiba Daniel berättar på arabiska