Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film
UR Värdegrund

Globala mål i sikte - syntolkat : Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål nummer tio handlar om rättvisa både i och mellan länder. Allas lika värde oavsett ålder, kön, religion, ursprung eller funktionsvariation är en grundpelare för ett jämlikt samhälle. Men hur når vi dit? Avslutningsvis får du tips på vad du själv kan göra för att bidra till att målet uppfylls.