Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

Våffeldagen

I detta kunskapsklipp berättar vi om hur våffeldagen kom till och hur den uppmärksammas. LÄROPLAN - LGR 11 Övergripande mål och riktlinjer - Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: - har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet - kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, Kursplan 1-3, 4-6 Samhällsorienterade ämnen - Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. (Centralt innehåll) Hem- och konsumentkunskap - Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. (Syfte) - Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. (Centralt innehåll) Religionskunskap - I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. (Syfte) - Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. (Syfte) - Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. (Centralt innehåll) Modersmål - reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (Syfte) - Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. (Centralt innehåll)